Knjižna polica

Analiza usposobljenih izvajalcev nekaterih javnih programov v izobraževanju odraslih

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  mag. Zdenka Birman Forjanič, Alenka Jurič Rajh, Sonja Klemenčič, Špela Lenič, dr. Tanja Možina, Jasmina Orešnik Cunja, Karmen Rajar, Neda Đorđević
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2012
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Raziskovalna oz. evalvacijska poročila, študije, analize
 • Vrsta izdaje:
  Elektronska izdaja

Opis

V analizo smo vključili usposabljanje v programih temeljnega usposabljanja izobraževalcev odraslih za izvajanje naslednjih vrst izobraževalnih programov oz. pristopov k učenju odraslih:

 • študijske krožke,
 • programe pismenosti – in sicer programe Usposabljanja za življenjsko uspešnost,
 • program Projektno učenje za mlade (PUM).


Vključili smo tudi usposabljanje po programih temeljnega usposabljanja izobraževalcev odraslih za izvajanje naslednjih infrastrukturnih dejavnosti: 

 • svetovalna središča ISIO,
 • središča za samostojno učenje (SSU),

dejavnosti za vpeljavo samoevalvacije v izobraževalne organizacije za odrasle ter
svetovalno delo za razvoj kakovosti.

Analiza je pripravljena tako, da vsakega izmed obravnavanih programov usposabljanja najprej na kratko predstavimo. Pri tem nas je zanimal razvoj programa skozi različna časovna obdobja, njegovi glavni cilji in ciljna skupina ter pogoji za dokončanje programa. V nadaljevanju nato prikazujemo izvedbe posameznih
programov po letih in številu udeležencev, ki so uspešno zaključili usposabljanje. Zanimalo nas je tudi, iz katerih vrst organizacij so prihajali udeleženci in iz katerih slovenskih regij. Glavne ugotovitve, ki smo jih pridobili z opravljeno analizo, smo zapisali pri vsakem programu posebej, nato pa smo ugotovitve strnili še v posebnem poglavju, kjer smo oblikovali tudi predloge za nadaljnji razvoj spopolnjevanja izobraževalcev odraslih v podporo razvojnim in infrastrukturnim dejavnostim.