Knjižna polica

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2021

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  mag. Zdenka Birman Forjanič, Neda Đorđević, mag. Karmen Rajar, Petra Šmalcelj
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2022
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Raziskovalna oz. evalvacijska poročila, študije, analize
 • Vrsta izdaje:
  Elektronska izdaja

Opis

Evalvacijsko poročilo je sestavljeno iz 5 poglavij: na začetku predstavljamo metodologijo zbiranja podatkov o udeležencih in o zadovoljstvu z izpeljanimi programi, nato analiziramo podatke o vključenih udeležencih in izvedenih programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja. V osrednjem, tretjem poglavju glede na vire financiranja (javni viri, projekti ESS, mednarodni projekti, tržni viri) podrobneje predstavimo izpeljane programe usposabljanja in spopolnjevanja. V poglavju Strokovna in IKT podpora izobraževalni dejavnosti ACS pišemo o izpeljanih postopkih priznavanja že pridobljenega znanja in razvoju novega IKT modula v podporo postopkom priznavanja, predstavljamo nov program v spletni Programoteki AS ter novo strokovno publikacijo. Poglavje zaključimo s številom izdanih potrdil ACS, ki se navezuje na število usposobljenih strokovnih delavcih, predstavitvijo študijske prakse, ki jo na ASC nudimo študentom. V sklepnem poglavju izpostavljamo temeljne ugotovitve poročila, pozornost pa smo namenili tudi predlogom za nadaljnji razvoj na posameznih nalogah, ki jih opravljamo v okviru rednega dela.