Kompetenčni pristop

Temeljni andragoški procesi

Kompetenčna zasnova zajema temeljne andragoške procese, ki s katerimi se srečujejo izobraževalci odraslih.

Nanaša se na procesne položaje, povezane z izobraževanjem odraslih v ožjem pomenu besede, ne ukvarja pa se s procesi andragoškega raziskovanja, poglobljenega razvojnega dela, strateškega načrtovanja ipd. Zajema tiste procesne položaje, ki so v izobraževanju odraslih najpogostejši.

Kot izhodišče opredelitve temeljnih andragoških procesov, smo uporabili andragoški cikel – uveljavljen procesni pristop, ki opredeljuje faze andragoškega dela.

Pri tem pa smo ciklu dodali še spremljajoča ali »prečna« procesa, ki se jima ne moremo izogniti, kadar razmišljamo o načrtovanju in izpeljavi izobraževanja v praksi – poimenovali smo ju vodenje in upravljanje izobraževalnega procesa.