Dejavnosti andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja

Cilji

  • zagotavljamo raziskovalno in razvojno delo v podporo andragoškemu usposabljanju in spopolnjevanju;
  • razvijamo strokovne podlage za sistemsko umeščanje strokovnega razvoja izobraževalcev odraslih;
  • razvijamo in izvajamo programe andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja;
  • dajemo strokovno podporo v postopkih ugotavljanja in priznavanja predhodnega znanja, ob vključevanju v usposabljanje in spopolnjevanje;
  • razvijamo informacijsko-komunikacijsko podporo; 
  • razvijamo strokovne učne vire;
  • dejavnost andragoškega spopolnjevanja sproti spremljamo in poglobljeno evalviramo ter na podlagi ovrednotenja vpeljujemo izboljšave;
  • skrbimo za pretok znanja v mednarodnih povezavah.