Priznavanje znanja

Komisija

Celoten postopek priznavanja že pridobljenega znanja vodi Komisija ACS za priznavanje že pridobljenega znanja, ki jo imenuje direktor/-ica ACS. Njeno delo temelji na Pravilniku o priznavanju že pridobljenega znanja udeležencem v programih usposabljanja in spopolnjevanja Andragoškega centra Slovenije, ki ga je sprejel Svet Andragoškega centra Slovenije.

Komisija ACS za priznavanje že pridobljenega znanja deluje v naslednji sestavi:
 • Vera Mlinar (predsednica),
 • Milena Zorić Frantar (članica),
 • 1 član/-ica z liste strokovnjakov-koordinatorjev programov usposabljanja oz. spopolnjevanja, za katerega teče postopek priznavanja.
Na listo strokovnjakov-koordinatorjev programov usposabljanja oz. spopolnjevanja so imenovani (po abecednem redu):
 • dr. Nevenka Bogataj za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja splošnega neformalnega izobraževanja, še posebej študijskih krožkov, ter programe usposabljanja in spopolnjevanja trajnostnega razvoja,
 • mag. Andreja Dobrovoljc za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja svetovanja v izobraževanju odraslih,
 • Neda Đorđević za splošne andragoške programe usposabljanja in spopolnjevanja,
 • mag. Estera Možina za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja pismenosti,
 • Darijan Novak za splošne programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja uporabe multimedijev v izobraževanju,
 • Jasmina Orešnik Cunja za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja kakovosti v izobraževanju odraslih,
 • Urška Pavlič za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja splošnega neformalnega izobraževanja, še posebej programov za nekatere posebne ciljne skupine, kot so npr. priseljenci, begunci in Romi, ter programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja samostojnega učenja,
 • mag. Tanja Vilič Klenovšek za programe usposabljanja in spopolnjevanja s področja ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja,
 • Natalija Žalec, spec. in MAEd (UK), za programe usposabljanja in spopolnjevanja za PUM-O.
Komisija je bila 1. 6. 2024 imenovana za dobo štirih let.