Kompetenčni pristop

O kompetenčnem pristopu

Programi usposabljanja in spopolnjevanja, ki jih razvijamo na Andragoškem centru Slovenije, so zasnovani na učno-ciljnem pristopu. Učno-ciljno načrtovanje dopolnjujemo s procesno razvojnim in kompetenčnim pristopom.

Kompetence oz. zmožnosti, kot jih v našem pristopu poimenujemo s slovenskim izrazom, ki jih izobraževalci odraslih potrebujejo pri svojem delu, kako postanejo vodilo pri načrtovanju programov.

KAJ JE KOMPETENČNA ZASNOVA?

Kompetenčna zasnova zajema strukturiran zapis delovnih procesov, ki jih opravljajo izobraževalci odraslih ter opis zmožnosti, ki jih ti morajo imeti za uspešno načrtovanje, vodenje, izpeljavo in vrednotenje teh procesov. Zajema naslednje prvine:
  • temeljne andragoške procese,
  • kompetence/zmožnosti,
  • andragoške poklicne/vloge/delovna mesta.