Andragoški poklici in vloge

Andragoški poklici in vloge

Področje izobraževanja odraslih je zelo raznoliko, zato so raznolike tudi vloge in delovna mesta, ki jih opravljajo izobraževalci odraslih. Področje se hitro razvija, nastajajo nove vloge in delovna mesta, obstoječa pa se spreminjajo in usklajujejo z aktualnimi potrebami.

V nadaljevanju se predstavljajo izobraževalci odraslih, ki se najpogosteje vključujejo v naše programe usposabljanja in spopolnjevanja.