Priznavanje znanja

Opis

Na Andragoškem centru Slovenije od leta 2011 nudimo možnost priznavanja že pridobljenega znanja v programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja.

Temeljni cilj priznavanja že pridobljenega znanja je, da vam pomagamo, da znanje, spretnosti in delovne izkušnje, ki ste jih pridobili na različne načine že pred vpisom v programe andragoškega usposabljanja ali spopolnjevanja na ACS, na pregleden in z dokazili podprt način prikažete in jih uveljavite.

Če se nameravate udeležiti katerega izmed programov usposabljanja ali spopolnjevanja, ki trajajo več kot 24 pedagoških ur, lahko po oddaji e-prijavnice oddate tudi e-vlogo za priznavanje že pridobljenega znanja. Če se vključujete v programe usposabljanja oz. spopolnjevanja, krajše kot 24 ur, je priznavanje že pridobljenega znanja mogoče le v primeru, da je ta možnost v programu posebej predvidena oz. zapisana.