Programi andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja

Spletna Programoteka andragoškega spopolnjevanja (v nadaljevanju Programoteka AS) predstavlja zbirko programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, ki jih izvajamo na Andragoškem centru Slovenije.

Namenjena je vsem, ki želite spoznati našo ponudbo in se seznaniti z osnovnimi informacijami, ki vam bodo pomagale pri odločitvi, kateri program usposabljanja oziroma spopolnjevanja je primeren za vas.

Vsak program je zapisan po skupni metodologiji zapisa izobraževalnih programov. Vsebuje podroben vsebinski opis z zastavljenimi cilji in metodami, ki bodo uporabljene na usposabljanju oziroma spopolnjevanju. Na voljo so tudi informacije, ali je v programu mogoče priznavanje že pridobljenega znanja, ter navedeni pogoji za pridobitev listine oz. potrdila ACS o uspešno zaključenem usposabljanju oz. spopolnjevanju.

Podrobnejše informacije o vsebini programov dobite pri koordinatorju posameznega programa.