Projekti in naloge

Preoblikujmo prihodnost: Izobraževanje in usposabljanje za migrante in begunce (RESHAPE the future – education and training for migrants and refugees) – mednarodni projekt

Časovni okvir od septembra 2016 do avgusta 2018
Financer Program Erasmus+, KA2
Oseba za stik dr. Tanja Možina T: 01 5842 577 E: tanja.mozina@acs.si
Namen

Projekt je naslavljal aktualno problematiko povečevanja števila migrantov in beguncev v številnih evropskih državah. Namenjen je bil iskanju učinkovitih pristopov pri izobraževanju in usposabljanju te ciljne skupine, s katerimi bi na področju izobraževanja odraslih pripomogli k učinkoviti integraciji migrantov in beguncev v nova okolja.

Cilji

Cilji v projektu so bili:

 • Proučiti dobre prakse partnerskih držav pri načrtovanju in izpeljavi izobraževanja migrantov in beguncev.
 • Proučiti, kako partnerske države odgovarjajo na izzive, ki se pojavljajo na področju izobraževanja migrantov in beguncev.
 • Evidentirati dobre prakse in poiskati načine za njihovo implementacijo v lastno delo.
 • Primerjati inovativne učne načrte, izobraževalne metode in razvoj usposabljanj in spopolnjevanj, povezanih s tematiko beguncev in migrantov.
Opis

Partnerji:
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – KEUDA (vodilni partner), Alfa-college, Andragoški center Slovenije – ACS, Istituto Formazione Operatori Aziendali – IFOA, Mångkulturella Finska folkhögskolan, Tietgen.

Da bi tematiko izobraževanja in usposabljanja migrantov in beguncev osvetlili z različnih vidikov, je bilo v projektu načrtovanih pet mednarodnih izobraževalnih srečanj, ki so jih gostile sodelujoče partnerske države, in sicer:

 • priznavanje predhodnega znanja za migrante in begunce (Danska),
 • usposabljanje strokovnih delavcev, ki delajo v programih izobraževanja in usposabljanja za migrante in begunce (Slovenija),
 • informiranje in svetovanje za migrante in begunce (Nizozemska),
 • spodbujanje podjetništva pri migrantih in beguncih (Italija),
 • zagotavljanje kakovosti izobraževanja in usposabljanja za migrante in begunce (Švedska).

 

Petdnevni seminarji so bili namenjeni predvsem temu, da je vsaka država predstavila stanje in dobre prakse na obravnavanem področju. Na podlagi evidentiranja dobrih praks so bili pripravljeni predlogi, kako bi jih bilo mogoče implementirati na področje izobraževanja odraslih tudi v drugih partnerskih državah.

 

Maja 2018 je bila izvedena tudi zaključna konferenca, na kateri so bile predstavljene izkušnje in rezultati projekta (Finska).

Dosežki

Ključni dosežki so:

 • 5 izpeljanih seminarjev, namenjenih izmenjavi dobrih praks na obravnavanih strokovnih področjih,
 • pripravljene analize stanja, ki obravnavajo tematiko posamičnega seminarja, s predstavljenimi primeri dobrih praks za posamično državo,
 • strokovni prispevek s predstavitvijo ugotovitev, dobrih praks in priporočili za vpeljavo identificiranih dobrih praks v lastno delo,
 • predstavitveni video projekta,
 • zaključna mednarodna konferenca.

 

V zanimivem predstavitvenem videu projekta so prikazane obravnavane tematike, posamezni vsebinski poudarki za učinkovitejšo integracijo migrantov in beguncev v nova okolja ter ključne skupne ugotovitve in priporočila projekta.

 

Več informacij o projektu in njegovih rezultatih pa si lahko v angleškem jeziku preberete na spletnih straneh vodilnega partnerja v projektu.