Knjižna polica

Analiza izvajanja in spremljanja programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2020

Osnovni podatki

 • Avtor/ji:
  Zdenka Birman Forjanič, Neda Đorđević, Milena Zorić Frantar
 • Kraj in leto izdaje:
  Ljubljana, 2021
 • Izdajatelj:
  Andragoški center Slovenije
 • Vrsta gradiva:
  Raziskovalna oz. evalvacijska poročila, študije, analize
 • Vrsta izdaje:
  Elektronska izdaja

Opis

Evalvacijsko poročilo je sestavljeno iz 5 poglavij: na začetku predstavljamo metodologijo zbiranja podatkov - tako o udeležencih kot tudi o zadovoljstvu z izpeljanimi programi, zatem pa analiziramo podatke o vključenih in izvedenih programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja. V osrednjem, tretjem poglavju glede na vire financiranja (javni in tržni viri, projekti ESS) podrobneje predstavimo izpeljane programe usposabljanja in spopolnjevanja. V poglavju Strokovna in IKT podpora izobraževalni dejavnosti ACS pišemo o izpeljanih postopkih priznavanja že pridobljenega znanja in razvoju novega IKT modula v podporo postopkom priznavanja, predstavljamo nove in posodobljene programe v spletni Programoteki AS ter podrobnosti posodobitve v dokumentu Pravila o potrdilih, ki jih izdajamo na ACS. Poglavje zaključimo s številom izdanih potrdil ACS, ki se navezuje na število usposobljenih strokovnih delavcih. V sklepnem poglavju izpostavljamo temeljne ugotovitve poročila, pozornost pa smo namenili tudi predlogom za nadaljnji razvoj na posameznih nalogah, ki jih opravljamo v okviru rednega dela.