Modrec več priložnosti ustvari, kot jih najde.

Francis Bacon

Večji kot je otok znanja, daljša je obala čudes.

Ralph M. Sockman

Samo to vem, da nič ne vem.

Sokrat

Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje.

Meander

K modrosti vodijo tri poti: premišljevanje, najplemenitejša vzgoja (najlažja) in izkušnja (najneprijetnejša pot).

Konfucij

/