Samo to vem, da nič ne vem.

Sokrat

Večji kot je otok znanja, daljša je obala čudes.

Ralph M. Sockman

K modrosti vodijo tri poti: premišljevanje, najplemenitejša vzgoja (najlažja) in izkušnja (najneprijetnejša pot).

Konfucij

/