Investiranje v znanje izplača najvišje obresti.

Benjamin Franklin

Vsi ljudje po naravi težijo k znanju.

Aristotel

Namesto bogastva izberi znanje; kajti bogastvo je prehodno, znanje pa večno.

Sokrat

Kdo je modrec? Tisti, ki se uči od vsakogar.

Talmud

K modrosti vodijo tri poti: premišljevanje, najplemenitejša vzgoja (najlažja) in izkušnja (najneprijetnejša pot).

Konfucij

/