Spopolnjevanje svetovalcev za vrednotenje IV

27. marca 2018 na Andragoškem centru Slovenije organiziramo spopolnjevanje svetovalcev za vrednotenje z naslovom Vrednotenje socialne in državljanske kompetence v delovnem in osebnem okolju.

Delavnico bosta skupaj s sodelavci Andragoškega centra Slovenije izvedla mag. Iris Fink Grubačević in dr. Mitja Sardoč.

Temeljni cilji spopolnjevanja so:

  • seznanitev s pomenom ustrezne rabe socialne kompetence v delovnem in osebnem okolju,
  • seznanitev s pomenom ustrezne rabe državljanske kompetence v delovnem in osebnem okolju,
  • seznanitev z vprašalnikoma za merjenje rabe socialne kompetence v delovnem okolju in v osebnem okolju ter oblikovanje povratne informacije,
  • seznanitev z vprašalnikom za merjenje rabe državljanske kompetence v delovnem in osebnem okolju ter oblikovanje povratne informacije.

Tri vprašalnike za vrednotenje omenjene ključne kompetence smo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci razvili na ACS v okviru ESS projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016-2021.

Vprašalniki so v pisni in e-obliki (po zgledu dosedanjih vprašalnikov za vrednotenje ključnih kompetenc - KK). Upoštevali smo izhodišča opredelitve ključnih kompetenc Evropske unije in umeščenost KK socialna in državljanska kompetenca tudi v delovno okolje. V podporo uporabi vprašalnikov s strani svetovalca so pripravljena tudi strokovna vodila.

Spopolnjevanje bomo izvedli v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018«. 
izobraževalni dogodki
Načrtovanje in moderiranje procesov na usposabljanjih in spopolnjevanjih
Dobra predstavitev - ključ do uspeha
Iskanje učinkovitih in verodostojnih informacij na spletu
Arhiv dogodkovUčiti pomeni učiti se.
(Japonski pregovor)
  
© 2003-2019 Andragoški center Slovenije, datum zadnje spremembe: 19.03.2019, 08:51
Računalniška izvedba: Franci Lajovic, Iztok Lapanja, Robert Šmalc, urednica: Neda Đorđević 
Politika zasebnosti